Resurslar

Ushbu sahifada siz Boshqaruv, Yetakchilik, Xodimlarni boshqarish, Strategik rejalashtirish va Muomala qilish qobiliyati mavzulari bo‘yicha qiziqarli maqolalar va foydali manbalarni topishingiz mumkin. Maqolalar bo‘yicha o‘z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldirish uchun yuqorida safimizga qo‘shiling.

Insonning boshqa jonzotlardan asosiy farqi uning fikrlay olishida, tafakkur qilish qobiliyatidadir. Chunki har qanday inson biror xatti-harakatni amalga oshirishdan oldin, avvalo, rejalaydi, nima uchun uni amalga oshirmoqchi ekani haqida o’ylaydi; sabab va oqibatlarini tahlil qiladi. Mana shu jarayon, agar to’g’ri amalga oshirilsa, tahliliy fikrlash hisoblanadi.

Internetning kashf etilishi insoniyat hayotida katta o‘zgarishlarga sabab bo‘ldi. Dunyo aholisining soni hozir yetti milliarddan oshgan bo‘lsa, shundan uch milliarddan ziyodi internet tarmog‘iga ulangan. 2016-yilgi statistikaga ko‘ra, O‘zbekistonda ham aholining 50 foizdan ortig‘i internetdan foydalanadi va bu raqam yildan yilga o‘sib bormoqda.

Предприятие «Ироки каштачилик» было образовано в 2003 году и обеспечило рабочие места для десяти сельских женщин. Деятель-ность предприятия с годами расширялась и на сегодняшний день напредприятии трудоустроено свыше 100 сельских женщин.

Internetning turmushimizdan chuqur o‘rin olishi jamiyat hayotidagi ko‘plab muammolarni hal qilishning samarali va muqobil variantlarini amaliyotga joriy etish imkonini bermoqda.

Eng ko‘p uchraydigan korxona turlaridan biri bu Mas’uliyati Cheklangan Jamiyat (MChJ) bo‘lib, quyidagi maqolada shu va boshqa turdagi korxonalarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish bosqichlarini ko‘rsatamiz.

Quyidagi videoda siz korxonani qanday qilib ro'yxatdan o'tkazish bosqichlari bo'yicha Sardorning Mas'uliyati Cheklangan Jamiyati misolida tomosha qilishingiz mumkin

Pages