Mentorlik dasturi

Sahar Maktabi o’z kurslarini bitirgan yosh ijtimoiy tadbirkolarni qo’llab-quvvatlashni davom ettirish maqsadida Mentorlik dasturnini tashkil etgan. Ushbu dastur yosh tadbirkorlarga o’z maslahatlari va tajribalari bilan yordam bermoqchi bo’lgan mutaxasislar (Mentorlar) va yosh tadbirkorlani o’zaro hamkorligini yo’lga qo’yishni nazarda tutadi.